SCHODY (_)

                 
 
 
 
 
        |+||\/
         Steve Simon
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (((((do nieba tylko w ten sposób))))) suchości w powietrzu na dziś))))